Er wordt iemand ziek. Of een conflict loopt uit de hand.
                  En toen zaten we ineens met een probleem.
 Ruim vijfentwintig jaar managementervaring zit in de rugzak van Piet Post.
 Hij vervulde leidinggevende functies in diverse takken van onderwijs: HBO,
 MBO, inservice onderwijs en voortgezet onderwijs. En steeds met plezier.
 Door goed te luisteren heeft hij snel een helder beeld van de situatie.
 Op basis daarvan zet hij samen met anderen de lijnen naar de toekomst uit.
 Critici noemen hem ongeduldig. Maar hij brengt wel rust en duidelijkheid.