Piet Post is bezig met een serie artikelen over onderwijsvernieuwing voor het blad Van twaalf tot achttien. 
                   Hieronder vindt u een aantal van zijn teksten. Klik op de titel.
          
                      * Leren van de wereld

                      * Trots op een bijzondere school

                      * Wandelen met leerlingen

                      * Scholen die wrikken aan het systeem

                      * Maximale keuzevrijheid