Een ruzie-achtige sfeer. Of domweg tekortschieten in alledaagse processen. 
                   Er ontbreekt iets op ons handelingsrepertoire.
 
                    Een organisatie die zich ontwikkelt, komt beslist belemmeringen tegen. Dat kan een 
                    onderdeel zijn dat niet werkt, maar ook iets wat ontbreekt. Als in gesprek duidelijk is 
                    geworden wat er eigenlijk nodig is, ontwerpt Piet Post op maat een training voor uw 
                    school. Dat kan gaan over feedback geven, over teambuilding, over visie-ontwikkeling, 
                    over hoe de nieuwbouw er uit moet zien, over eigenlijk over alles wat u voor uw
                    school belangrijk vindt.